Kuriame-Lietuvos-ateiti

UAB WRYEDGE  įgyvendina e. komercijos projektą, kurio esmė įdiegti pilnai veikiančias 2 elektronines parduotuves

Įdiegtose elektroninėse parduotuvėse bus sukurta galimybė vartotojui pačiam užsiregistruoti, išsirinkti, suformuoti užsakymą, suvesti duomenis, nurodyti pristatymo būdą bei atsiskaityti už pasirinktą gaminį (-ius) (prekę (-es)).

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“  priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projekto kodas – 13.1.1-LVPA-K-860-01-0616.

Projekto tikslas – diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu UAB WRYEDGE, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2023 m. vasario mėn.

Bendras projekto biudžetas – 66,000.00 Eur, finansavimo vertė – 49,500.00 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta 2022 m. vasario mėn.